Els bulbs, són òrgans subterranis d'emmagatzematge de nutrients. Les plantes que posseeixen aquest tipus d'estructures es denominen col·lectivament plantes bulboses.

El bulb està format pel engrossiment de la base de les fulles.

El disc basal, és la part inferior del bulb des d'on creixen les arrels.

Els escates, carnoses, que són l'òrgan d'emmagatzematge principal, ja que en els seus teixits parenquimàtics és on s'acumulen els nutrients.

La túnica, és una capa que envolta a les escates i les protegeix de la dessecació.

Els bulbs es classifiquen en dos tipus, tunicats, en els quals les seves bases estan envoltades per capes superposades, com la ceba, i escamosos, en els quals aquestes bases estan imbricades (com les teules d'una teulada) i són més carnoses. Entre els bulbs tunicats s'inclouen la tulipa, el narcís, el jacint, etc. Un exemple de bulb imbricat és el lliri (Lilium). El bulb imbricat no té la túnica que protegeix les escates carnoses.