Les seves curioses formes de “alien”, les seves rígides fulles recobertes per una apelfada pelussa grisa, les seves flors en forma d'espiga de colors, però, sobretot, els seus hàbits aeris, fan de les tillandsias unes plantes fascinants. No necessiten terra per viure, obtenen de l'aire tot el que precisen. Com bromèlies que són, les tillandsias poden viure recolzades o penjades de les branques dels arbres, i si escau fins i tot suspeses d'un cable. L'aire lliure és el seu mitjà natural, i el seu lloc ideal, com a bones epífites que són, un tronc, unes branques o una roca al recer d'un arbre el fullatge del qual filtri la llum del sol. Però també viuen bé dins de casa, sempre que se'ls procuri un lloc lluminós i bona ventilació. Ja que no necessiten terra, les tillandsias donen molta llibertat a la decoració viva: permeten formar grups en un test o lluir les seves rosetes en forma d'eriçó sostingudes per un filferro o espiral. Ja que no necessiten terra, donen molta llibertat a la decoració viva: permeten formar grups al centre d'una gran font, lluir les seves rosetes en forma d'eriçó sostingudes per un filferro o una espiral subjectes a una peanya, i fins i tot col·locar-les dins d'un recipient de cristall, una copa o una bola transparent, encara que en aquest cas sol per uns dies, ja que com a bones plantes aèries necessiten molta ventilació i sofreixen amb el tancament.