Les temperatures elevades i la força del sol de l'estiu són sempre una amenaça per a la vida de les plantes.

Els efectes més comuns de la calor en les plantes són:

• Pansiment per falta d'aigua en el substrat

És el problema més habitual que causen les altes temperatures de l'estiu, i que s'aguditza en els cultius en contenidor: testos, jardineres, taules i bosses per a l'hort urbà, bonsais ... Quan passa has de reposar com més aviat l'aigua perduda per evitar que el dany sigui irreversible.

• Cop de calor

Es produeix a causa d'una pujada brusca de la temperatura. Això provoca que les plantes augmentin la transpiració per contrarestar aquesta calor. De vegades, encara que el substrat estigui humit, la velocitat de la pèrdua d'aigua per les fulles és més gran que l'absorció per les arrels. El problema s'agreuja quan la humitat ambiental és baixa. Un cop de calor pot acabar amb una planta ràpidament, sobretot si és herbàcia, les més sensibles als seus efectes. Hidrata i refresca la planta el més aviat possible amb reg i polvoritzacions d'aigua.

• Cremades en les fulles

Per l'hàbitat del que provenen (selves, boscos, regions molt plujoses) o per haver estat conreades en hivernacles o cobert, algunes plantes que es fan servir en jardineria no suporten el sol directe. Evita exposar-les al sol o habitúalas poc a poc perquè puguin resistir a l'aire lliure sense cremar-se.

MESURES DE PREVENCIÓ I SOLUCIONS

• Rega amb més freqüència Augmenta la periodicitat del reg com més calor faci i més directa sigui l'exposició al sol. No obstant això, encara que en ocasions et toqui regar abundantment, evita sempre l'embassada, es tan dolent o fins i tot pitjor que la manca d'aigua.

- Si el cultiu és en contenidor recorda que l'aigua s'esgota amb més rapidesa. A més, el substrat s'escalfa molt més per efecte dels raigs del sol, sobretot si el contenidor és metàl·lic, plàstic o de color negre. Hauràs regar les plantes amb una freqüència força major (i en menor quantitat) que les que estan en terra.

- No reguis en les hores de més calor perquè l'aigua no es perdi per evaporació, ni mullis els fulls perquè no es per evitar que el dany sigui irreversible.

- Instal·la un sistema de reg programat per degoteig i els evitaràs a les teves plantes riscos innecessaris, especialment quan et absents per vacances.