Les veròniques són fàcils de conrear i mantenir sempre que se'ls procurin les següents condicions i cures:

• Llum: En els climes humits, com els del nord d'Espanya, viuen feliços a ple sol. En els climes secs i càlids és millor situar-les en semiombra perquè gaudeixin d'un grau major d'humitat.

• Temperatura i humitat: Algunes varietats poden tolerar temperatures de fins a -12º (zones 8-11), però en general no suporten menys de -7º (zones 9-11). Han de ser protegides dels vents freds forts i les gelades. Pateixen amb la calor excessiva, sobretot si va acompanyat de sequedat ambiental. Gaudeixen dels ambients frescos i humits de les zones pròximes al mar; a més, moltes d'elles toleren l'aire salí. Resisteixen la contaminació atmosfèrica.

• Substrat: Es poden conrear en molts tipus de sòls però prefereixen els de riquesa mitjana, frescos i ben drenats. Toleren els substrats moderadament calcaris, però no els àcids.

• Reg: Quan estan acabades de plantar han de rebre aigua de forma regular. Una vegada que han arrelat el reg ha de ser moderat. Toleren l'escassetat d'aigua. • Abonament: agrairan que se'ls aporti adob orgànic un cop l'any o un fertilitzant d'alliberament lent.

• Plagues i fongs: El fong oïdi pot presentar-se en els mesos de temperatures suaus, sobretot si el substrat està sec. També pot atacar el pugó. Es combaten amb el fitosanitari adequat.

• Poda: Pinçar les flors marcides incentivarà la refloración. Les mates es poden retallar lleugerament una vegada que hagin deixat de donar flor per mantenir la forma i eliminar les flors seques que quedin.

• Mulching: Convé encoixinar la superfície del sòl amb escorça de pi o compost per conservar la humitat i protegir les arrels del fred.

• Multiplicació: Es poden obtenir més exemplars mitjançant esqueixos entre juny i agost.