Arbust de fulla caduca i molt resistent al fred. 

La floració dura més que la rosa-sinensis i també poden ser dobles o simples.

Trobala al teu Centre de jarineria La Noguera, ara és la seva temporada.

 fulla caduca

 Necessita reg moderat

 Exposició al Sol moderada

 Alçada: 2-4 m

 Tolerància màxima al fred: <-1 ° C

 Mes de floració: VX