Fulles tendres i molt grans amb el feix verd fosc i revés verd clar que a l'hivern pren matisos vermellosos.

Es pot fer servir per cobrir murs i sòls.

Creixement ràpid.

 fulla perenne

 Necessita reg moderat

 Exposició al Sol moderada

 Tolerància màxima al fred: <-1 ° C

 Mes de floració: VIII-X