El gènere Cyclamen abasta unes 20 espècies de plantes de flor típiques de l'hivern. 

Entre elles figura el popular C. persicum, conegut també com violeta persa o violeta dels Alps, encara que sense cap parentiu amb les violetes. 

Aquesta vivaç que sol emprar-se com anual és una herbàcia tuberosa originària de la Mediterrània oriental. Els seus nombrosos conreessis híbrids s'usen en interiors, però també en els jardins.

Els conreessis de ciclamen llueixen a l'interior com exemplars solitaris o en cistelles de flors, però també a l'exterior. 

Els parterres del passeig de Recoletos, a Madrid, solen lluir en els mesos més freds bells tapissos d'aquestes flors.

 Flor: hivern-primavera

 fulles perennes

 Temperatura mitjana-baixa

 Molta llum, sense sol directe

 Sòl ric, profund i ben drenat

 Reg abundant, sense entollar