Les mates petites del bruc d’hivern (Erica carnea) es cobreixen de minúscules flors de color magenta durant els mesos més freds de l’any. 

 fulla perenne

 Necessita reg moderat

 Exposició a ple Sol

 Alçada: 0,3-0,5 m

 Tolerància màxima al fred: <-1 ° C

 Mes de floració: XII-IV