• A les falgueres els agraden els espais lluminosos però no a ple sol.
  •  No cal regar la planta per damunt sinó que l'aigua ha d'anar directament al substrat, assegurant-nos que aquest roman sempre humit.
  • Les falgueres es troben a gust en zones amb alta humitat com la cuina o el bany.
  • Si no hi ha més remei que situar la falguera en una habitació amb aire sec, situa el test un bol amb aigua que pugui evaporar-se al voltant de la planta.
  • Adoba la planta una vegada cada 3 o 4 setmanes durant l'etapa de creixement.
  • Les falgueres gaudeixen en ser polvoritzats amb aigua de tant en tant.
  • Has de retirar les fulles velles o grogues.