PVP 8.25 € (IVA inclòs)

Ferramol Antillimacs de Neudorff és un insecticida granular especial per a acabar amb les erugues, llimacs i caragols, amb uns passos molt simples, i uns resultats efectius. Simplement haurem d'escampar els grans pel cultiu o jardí, envoltant les nostres plantes, els llimacs o caragols es trobaran amb aquests grans, i es veuran atrets a ingerir-los.