8.95 € PVP (IVA inclòs)

És una espècie molt conreada per la bellesa de les seves flors per ser espectacularment grans i podent triar varietats grogues, roses, ataronjades i fins i tot amb flors semidobles.

És aconsellable situar-los contra algun mur protegit per un ràfec, perquè s'han de protegir dels vents freds i les gelades, especialment en els seus primers anys de vida, quan les seves tiges encara no es lignifiquen. És important situar-la en una zona amb molta il·luminació i procuri no moure-la ni voltejar-la si no vol perdre les seves flors i gemmes.

S'ha d'abonar a la primavera, en test, es pot emprar un fertilitzant líquid per a plantes de flor seguint les instruccions que marqui el fabricant.