Hi ha estudis que demostren que només dedicant vint minuts al dia a estar a l’aire lliure, ja es nota la millora a la nostra salut, i que aquests efectes són encara més potents si aquest temps el passem prop d’un riu o d’un llac. Però per si això no et sembla prou interessant, s’ha demostrat que estar en contacte amb la natura també té grans beneficis sobre la productivitat, la creativitat i la capacitat de concentració.