Les plantes de la terrassa necessiten unes atencions diferents de les plantes de jardí. Per començar, protegeix-les del sol i del vent amb malles d’ombreig o amb tanques de bruc, o també pots fer-ho amb altres plantes més altes i fortes que els faran de mur protector. També has de controlar els regs i adobaments per no passar-se, perquè podem ofegar les seves arrels o cremar-les amb l’adob. Ara amb el bon temps, rega-les 3 o 4 cops per setmana, i proporciona’ls adob orgànic des de la primavera fins l’estiu (és la seva època de creixement).

Perquè la planta no creixi més del que podrà fer-ho en un test, és necessari podar-la, encara que la millor època és a finals d’hivern. El substrat perd les seves qualitats nutritives amb el temps i atura el creixement de la planta, que començarà a buscar el seu aliment treient les arrels pels forats de drenatge del test. Així, cada 1 o 3 anys, a començaments de primavera, hauràs de trasplantar-les a un test més gran