...xocar les dents quan tenim fred ajuda el nostre cos a recuperar la seva temperatura?

Quan el cos detecta un descens perillós de la temperatura, reacciona amb dues estratègies. Primer, evitar la pèrdua de calor eritzant el pèl (cosa que no serveix de gaire perquè ja no tenim tants cabells com els nostres avantpassats) i contraient els vasos sanguinis de la pell perquè flueixi menys sang per les parts superiors. L'altra estratègia és generar calor, i ho aconsegueix accelerant el cor i contraient els músculs: són les ràpides contraccions dels músculs facials el que fa que les dents xoquin entre ells.