Sabó de potassa: És una alternativa senzilla i barata. És biodegradable i actua per contacte estovant la cutícula exterior dels insectes i impedint respirar. S'aplica diluït en aigua directament sobre les fulles de les plantes, empapándolas bé pel feix i el revés. Les aplicacions han de ser regulars per aconseguir l'efecte desitjat. 

Oli de neem: S'extreu d'un arbre, Azadirachta indica, i actua impedint tant l'alimentació com els processos de metamorfosi dels insectes. Exerceix el seu efecte també sobre els beneficiosos, per la qual cosa s'ha de tenir cura a l'aplicar-lo. No funciona com preventiu.

Bacillus thuringiensis 'Kurstaki': És un bacteri que actua com a insecticida. Sobretot es fa servir per combatre erugues com la de la col i escarabats com el de la patata. És molt efectiu, però s'ha d'utilitzar amb moderació per evitar que generi resistència, combinant-ho amb altres plaguicides. No s'empra per prevenir les plagues.