• Llum: És essencial que gaudeixin de molta llum, cas contrari es ahilarán i perdran la forma. Necessiten un ambient molt lluminós, preferiblement al costat d'una vidriera o a l'exterior.

• Ambient: Suporten perfectament les temperatures habituals de l'interior d'un habitatge o oficina, i toleren els ambients secs, a excepció de les espècies d'origen tropical, com els ripsalis o schlumbergera, que necessiten una atmosfera humida.

• Reg: Estan naturalment adaptats per reservar aigua en els seus teixits, de manera que suporten la sequera, la qual cosa no vol dir que no necessitin aigua. Això sí, s'han de regar poc, deixant que el substrat s'assequi entremig. Un sòl entollat o l'excés de reg resulten letals, sobretot a l'hivern. Com a referència: durant l'estiu s'haurien regar cada 10 dies; a la primavera i tardor més espaiadament, ia l'hivern pràcticament res, encara que tot depèn de l'efecte de la calefacció. També s'ha de valorar la quantitat i la mida dels exemplars, el gruix del substrat i la profunditat del test.

• Abonament: Convé aportar-los un fertilitzant específic per a cactus un cop al mes durant el període vegetatiu, de març a octubre.

• Trasplantament: Els cactus que viuen en test han de ser trasplantats cada diversos anys. Utilitza un substrat específic per cactàcies, el trobaràs al teu centre de jardineria La Noguera.