Podar:

Realitza la poda de neteja, rejoveniment i formació d'arbres, arbustos i enfiladisses.

• Poda els arbustos caducifolis que floreixen a l'estiu o que han donat flor a l'hivern, abans que despuntin.

• Retalla les gramínies ornamentals i herbàcies perennes o vivaces que s'han mantingut en peu, encara que seques, tot l'hivern.

Plantar:

Si el temps ho permet, ja es poden plantar (o trasplantar, si l'espècie ho admet) arbres, arbustos, tanques i enfiladisses caducifolis, i perennifòlies en general.

Abonar i encoixinar:

Després de la poda, arbres, arbusts i enfiladisses han de ser fertilitzats amb adob orgànic, que no només nodreix sinó que, a més, millora l'estructura de terra. En el cas dels arbres s'ha de escampar al voltant de el peu o en l'escocell, enterrant lleugerament. Un cop aplicat, regar perquè penetri.