4.95 € (IVA inclòs)

Fertilitzant universal és un abonament que pot ser emprat com a nutrient base per a una gran diversitat de plantes d'interior o exterior (verds o florals). Pot emprar-se com a abonament radicular (absorbit per les arrels) aplicant-ho al sòl o substrat, o com a abonament foliar (absorbit per les fulles). Pel seu equilibri en marcronutrients NPK (nitrogen, fòsfor i potassi) i el seu contingut en micronutrients (ferro, zinc, manganès...) millora la composició nutritiva del substrat on es desenvolupen les plantes i potència el seu metabolisme estimulant els processos de la fotosíntesi.