6.95 € PVP (IVA inclòs)

Abonament universal és un abonament òrgano-mineral granulat complet amb un equilibri en nutrients Nitrogen-Fòsfor-Potassi (NPK) pensat per a l'abonat en general de tota mena de gespa, plantes de jardí (florals, arbres i arbustos ornamentals, coníferes, tanques...) i horta (hortalisses, fruiteres, vinya, olivera...). Incorpora matèria orgànica (humus) que actua de manera beneficiosa, perquè incideix en els processos d'humificació del sòl, millorant la seva estructura (sòl esponjós), evitant la pèrdua d'aigua i nutrients, i mantenint l'activitat dels microorganismes (ajuda a la regeneració del sòl). La naturalesa de la seva matèria orgànica garanteix un producte sa i respectuós amb el medi ambient.