Les monsteres en general no són plantes molt exigents en cures i manteniment sempre que es respectin les seves exigències de cultiu. Amb unes mínimes atencions poden complir molts anys.

  • Llum: Viuen bé en diverses condicions de llum, però com més rebin més brillant serà el verd de les fulles. Això sí, no han d'exposar-se al sol directe per evitar que el fullatge esgrogueeixi o es cremi. Recorda que en el seu hàbitat natural creixen a l'ombra dels arbres, abraçades als troncs.

 

  • Temperatura: Pel seu origen tropical (zones 10-11) no porten bé el fred. Pateixen si el termòmetre baixa de -1º, especialment la Monstera adansonii, que és especialment feliç quan gaudeix d'uns temperats 20-22º.

 

  • Substrat: Necessiten un sòl ric, amb abundant matèria orgànica, lleuger i alhora capaç de retenir cert grau d'humitat. És important que dreni bé per impedir que es produeixin entollaments.

 

  • Reg: Han de rebre aigua de forma regular, encara que en dosis moderades, i sempre deixant que el sòl s'assequi lleument entremig. L'excés de reg els resulta perjudicial i provoca que les fulles es vegin lacias i deslluïdes, o fomenta que sorgeixin microorganismes que podreixen les arrels.

 

  • Polvoritzacions: Polvoritzar el fullatge i les arrels aèries amb aigua, sobretot a l'estiu, és una pràctica que les monsteres agraeixen, especialment la de Adanson, molt més demandant d'humitat ambiental.

 

  • Abonament: Per conservar verdes i sanes han de rebre adob orgànic o per a plantes verdes diluït en l'aigua de reg com a mínim un cop al mes.

 

  • Plagues i pols: Es poden veure afectades per la cotxinilla cerosa i cotonosa, que han de retirar-se a mà amb un drap humitejat amb aigua i sabó, igual que la pols sobre les fulles (mai amb abrillantadors).

 

  • Poda: Les arrels no s'han de tallar, ja que els serveixen per absorbir la humitat. En cas que siguin massa i resultin molt atiestéticas es poden podar algunes. Cal eliminar les fulles grogues i trencades.

 

  • Testos: Les monsteres es poden cultivar en tot tipus de testos, fins i tot penjants en el cas de les adansonii. Per comoditat i disseny, les modernes hidrojardineres són una bona opció. Estalvien la feina de regar i els proporcionen humitat a demanda per capil·laritat, alhora que preserven el sòl de taques.