Per a prevenir l’atac de les plagues és clau atendre les tasques culturals ,en horts petits, eliminar a mà els insectes quan encara n’hi ha pocs exemplars.

En el cas dels fongs, és vital oferir als conreus les condicions que evitin la seva arribada, atès que són difícils de combatre. Però també es pot intentar atraure la fauna amiga que s’alimenta de les plagues i facilitant-los la seva estada a l’hort, per exemple, instal·lant un hotel per a insectes (a la foto), on tindran forats per a niar i refugiar-se.

Si no hi ha arbres a prop, uns petits pals serviran de talaia a les rapaces nocturnes (mussols, òlibes...) que s’alimenten de petits rosegadors i d’insectes perjudicials.

Apilar pedres en un racó facilitarà l’arribada de sargantanes, insaciables insectívores.

Productes "Eco" per a combatre les pagues:

Sabó de potassa: És una alternativa senzilla i barata. El sabó de potassa és biodegradable i actua per contacte estovant la cutícula exterior dels insectes i impedint-los respirar. S’aplica directament sobre el feix i el revés de les fulles de les plantes diluït en aigua. Les aplicacions han de ser regulars per a aconseguir l’efecte desitjat.

Oli de neem: S’extrau d’un arbre, Azadirachta indica, i actua impedint tant l’alimentació com els processos de metamorfosi dels insectes. També exerceix el seu efecte sobre els insectes beneficiosos, per la qual cosa cal tenir cura quan s’aplica. No funciona com a preventiu.

Bacillus thuringiensis "Kurstaki": És un bacteri que actua com a insecticida. S’utilitza sobretot per a combatre erugues com les de la col, i escarabats com els de la patata. És molt efectiu, però s’ha d’utilitzar amb moderació per a evitar que generi resistència, combinant-lo amb altres plaguicides. No s’utilitza per a prevenir les plagues.