El jardí no s'hauria de convertir necessàriament en un luxe en temps de sequera o en els mesos més calorosos de l'any. Hi ha moltes maneres d'estalviar aigua sense que les plantes es ressentin per aquest motiu.

Una idea que cal adoptar és que les plantes són capaços de sobreviure amb quantitats d'aigua molt inferiors a les que creiem. Dit això, és igualment important valer-se d'una sèrie de trucs per fer un ús eficaç i raonable de l'aigua.

Com regar?

• A quines hores regar. En els moments més calorosos del dia, la major part de l'aigua de reg s'evapora. Regar a la nit, o primeres hores de la matinada, és molt més aconsellable. A més s'evita cremar les plantes per l'efecte lupa del sol sobre les gotes.

• Un reg adaptat a les característiques del sòl. Haurà de ser més freqüent i abundant en sòl sorrenc, on l'aigua s'infiltra ràpidament, i més lent i espaiat en sòl argilós, de baixa infiltració.

• Un reg adaptat al clima. Els programadors de reg permeten regar en el moment desitjat i durant el temps necessari. Però no és eficaç mantenir el mateix programa de reg apte per a l'estiu de maig a setembre. Convé fer assajos de reducció de reg. Les plantes poden tolerar períodes més o menys llargs sense ser regades, sobretot si se les va acostumant progressivament.

• Regar bé, però menys vegades. És millor regar les plantes a la base, a fons, perquè l'aigua arribi a les arrels, i de forma espaiada, que fer-ho de forma lleugera i més sovint. En el primer cas, les arrels tendiran a baixar més profundament buscant l'aigua i la planta es farà més resistent.

• Els sistemes de degoteig. que reguen només la zona radicular són els més eficaços, encara que també més costosos d'instal·lar. A més, el reg per degoteig no compacta el sòl tant com el reg per aspersió i, per tant, es no es perd tanta aigua.

• Tanques per aturar la vent. El vent contribueix molt a l'evaporació, però pot limitar la seva acció mitjançant tanques vegetals o artificials.

• Encoixinar la base de les plantes. El mulching limita l'evaporació, concentra l'aigua de reg (permetent un estalvi de fins al 40 per cent), frena el creixement de les males herbes i evita que el sòl es compacti en conservar una certa humitat i aportar matèria orgànica. L'encoixinat s'ha d'establir sobre un terra humit i remogut.

• Aportar compost de forma regular. En millorar l'estructura del sòl, l'humus facilita la circulació de l'aigua, que puja per capil·laritat des de les reserves més profundes. La matèria orgànica afavoreix també la retenció d'aigua en el sòl, però no ha de representar més del 5% del volum de substrat.

• Utilitzar gels en el substrat. Quan s'ha assecat, el sòl repel·leix l'aigua i perd així gran part de la que se li aporta. Afegint torbes amb gels o agents mullants es pot millorar notablement la capacitat de retenció hídrica del substrat i la seva capacitat de rehumectarse. Hi substrats amb gels que permeten un estalvi de fins a un 40 per cent d'aigua.