• Turba de Sphagnum: Matèria primera tradicional, excel·lent com a substrat de cultiu per la seva neteja i les seves capacitats de retenció d'aigua, drenatge, ventilació, etcètera.

• Escorça de pi compostada: Matèria primera de llarga trajectòria i molt bones propietats, sempre després d'un correcte compostatge que li proporcioni estabilitat. L'adequada classificació per grandària de partícules optimitza les capacitats de retenció, drenatge i ventilació.

• Coco: Matèria primera de bona trajectòria i bones propietats sempre que s'hagi sotmès a un rentat i estabilització adequats, així com a la classificació de la mida i forma de les partícules -Coco mòlt, fibra de coco, chips- per a un major control del drenatge i la ventilació.

• Fibra de fusta: Matèria primera de molt recent incorporació en substrats per a l'horticultura. Un exemple és Forest Gold, de Pindstrup, que s'obté per un procés termomecànic únic a partir d'estelles de fusta certificades FSC. Barrejada amb la torba d' Sphagnum aporta una excel·lent estabilitat estructural permetent un millor control de la ventilació i el drenatge. A més millora la distribució de l'aigua a tot el pa de terra.

• Argila granulada, additiu que potencia la capacitat de retenció de l'aigua. La seva elevada capacitat d'intercanvi catiònic també contribueix a una major retenció dels abonaments.

• Arena, additiu que aporta una major densitat aparent seca i un millor drenatge. Es renta per eliminar possibles sals i es garbella per aconseguir partícules d'una mida adequada.

• Agents humidificadors, que baixen la tensió superficial de l'aigua, el que permet que penetri més fàcilment en el substrat.

• Perlita, mineral expandit d'origen natural que augmenta la capacitat de ventilació i drenatge per la seva estructura porosa i perquè ajuda a evitar la compactació.

• Nutrients. Habitualment, els substrats de qualitat que es venen en els centres de jardineria contenen abonament de base o d'alliberament ràpida. N'hi ha de diferents orígens (orgànic o químic) i diferent durada i forma d'alliberament. És important fixar-se en l'envàs del substrat per veure a partir de quin moment caldrà començar a aportar abonament al cultiu.