Les casetes per insectes que están construïdes amb fustes, trossets de branques i pinyes, donan't allotjament a una sèrie d'insectes que contribueixen al control biològic de plagues al jardí. 

És el cas de les marietes (Coccinella septempunctata), crisopes (Crhysopa perla) i vespes silvestres, que s'alimenten dels àfids, pugons i àcars presents en les plantes ornamentals i arbres. 

Combat així d'una forma biològica les plagues.