Transcorreguts uns vuit mesos de la plantació, els alls ja estaran llestos per ser extrets de terra. Les plantes han de començar a assecar-se en la terra abans de collir. 

Si el terreny està solt podràs retirar els alls tirant directament de les fulles; cas contrari, hauràs de recórrer a una pala de tall. Normalment es deixen 4-5 dies sobre la mateixa terra perquè acabin d'assecar-se, sempre que no plogui o estigui mullada. 

Estén els alls de manera que les fulles d'uns cobreixin els caps dels altres perquè els bulbs no rebin massa sol directe.

Un cop secs has emmagatzemar-los en un lloc fresc i sense humitat. Pots penjar-los en enfilalls o guardar els caps un cop tallades les fulles seques.