PAS 1:

Preparar el terreny. Un cop eliminades les males herbes, es trenca la terra, s' assegura el drenatge i         s' estén un substrat d' arrelament.

 

PAS 2:

Col·locar les roques. Les pedres han de ser preferiblement de forma irregular. Cal enterrar almenys la meitat del seu volum i col·locar-les amb la part superior inclinada al pendent. Es col·loquen les més grans a la base.

 

PAS 3:

La plantació. Es farà a principis de la primavera, amb la terra ja assentada i humida, en grups irregulars i esglaons successius.

 

CONSELLS:

La rocalla s' ha d' instal.lar preferentment orientada a l' oest o al sud. El terreny ha de comptar amb bon drenatge, abundant llum solar i protecció contra el vent.