Si les plantes es conreen atenent als seus requeriments estaran més forts i seran menys propenses a patir plagues i malalties. No obstant això, és imprescindible realitzar una revisió setmanal acurada per detectar-les i poder actuar com més aviat millor. 

Els focus d'infecció han de ser tractats o eliminats immediatament per prevenir majors danys, i la neteja d'eines és clau: les tisores de poda que es fan servir per eliminar el fullatge afectat s'han de desinfectar abans de passar a una altra planta.

L'aranya vermella es pot prevenir i combatre amb diferents productes de baix impacte sobre la fauna útil i el medi ambient gràcies a la seva capacitat per degradar ràpidament sense deixar residus.

Què pots fer per prevenir?

  • Polvoritzar periòdicament sobre el feix i el revés de les fulles fitosanitaris basats en extracte d'ortigues.
  • Si ja ha fet acte de presència pots utilitzar productes que actuen per contacte, basats en piretrines naturals, o una solució de sabó de potassa i aigua.
  • L'extracte de neem, oli que s'obté de l'arbre Azadirachta indica, inhibeix els processos químics i fisiològics i és especialment efectiu sobre els ous, igual que l'oli de colza, que crea una pel·lícula que asfixia les plagues i s'empra durant tot l'any en fruiters i plantes hortícoles i de jardí.
  • Al teu centre de jardineria La Noguera també trobaràs acaricides de base química que actuen per contacte i ingestió.

 

En tots els casos, és important amarar bé el revés de les fulles i repetir el tractament dues setmanes després.

Un altre mètode que s'ha revelat molt efectiu per controlar l'aranya vermella és la lluita biològica mitjançant l'ús d'altres àcars que s'alimenten d'elles, com Amblyseius californicus.