Calcula la quantitat de llavors. Abans de sembrar és molt important calcular bé la dosi necessària de llavors per metre quadrat. És molt important seguir les recomanacions que proporciona el fabricant.

Sembra a ruix amb una sembradora. Espera un dia sec i sense vent, mulla lleugerament el llit de conreu i sembra les llavors a ruix amb una sembradora, procurant que es distribueixin d’una manera uniforme. Primer fes el perímetre del terreny per a no deixar forats als extrems i, a continuació, fes passades encreuades a tota la superfície perquè no quedin àrees sense sembrar.

Enterra les llavors i enceba. Mitjançant un rasclet de punxes separades, enterra lleugerament les llavors a 0,50-1 centímetre de profunditat. A continuació, escampa una capa fina de terra vegetal o enceball (terra vegetal barrejada amb sorra de sílice) i passa el corró de jardí per tota la superfície per a assentar les llavors i assegurar un bon contacte amb el substrat.

Rega amb suavitat immediatament després de sembrar. És important que sigui en forma de pluja fina.