• Evita trepitjar l’àrea sembrada fins que passin entre set i deu dies.

• Rega la sembra suaument i amb freqüència de quatre a sis vegades al dia per a impedir que la capa superficial del sòl s’assequi i les llavors tinguin la humitat per a germinar. Cal mantenir aquest reg constant fins que la gespa emergeixi totalment, però evitant l’embassament. Quan la gespa hagi nascut i comenci a créixer, podràs espaiar, a poc a poc, els regs i augmentar la quantitat d’aigua en cada sessió.

• La primera sega després de la sembra és de gran importància, i ha de fer-se quan la gespa hagi arribat als 10 centímetres d’altura. Cal retallar només un terç de la llargada total per a incentivar que creixin nous brots a la corona i aconseguir que la planta s’estengui en amplada. En posterior segues és aconsellable mantenir aquesta altura de tall, tot i que sempre tenint en compte la varietat de la gespa escollida. Com més freqüents siguin els talls, més densitat desenvoluparà el tapís vegetal.