PAS 1: Traçar un plànol

El primer que s'ha de fer és estudiar acuradament l'espai disponible, analitzant especialment els següents condicionants:

• Forma i mida. L'ideal és traçar un plànol a escala: és la millor manera de fer-se una idea clara de les possibilitats d'un espai. Mesura bé i no t'oblidis de senyalitzar en el pla les portes i finestres, els endolls, la presa d'aigua i els desguassos.

• Materials i colors. El color i la textura del sòl, de la paret de la casa sobre la qual es recolza la terrassa i de la barana o muret que la separa de l'exterior, influiran molt en l'estètica i l'ambient que es pretengui crear.

• Orientació. És importantíssima, ja que el grau d'insolació pot ser molt més fort que en un jardí plantat en terra ferma; a més, el sòl enllosat i les parets de la casa recullen i reflecteixen molt més la temperatura que la terra. En el cas de les terrasses molt elevades és fonamental tenir en compte el vent, que pot convertir-se en un altre factor decisiu.

• Vistes. Un altre aspecte que cobra una importància enorme en el cas de les terrasses són les vistes: les que es vol amagar i les que es vol potenciar; les zones que cal preservar de les mirades externes, i els punts de la terrassa o de l'exterior que es veuran contínuament des de l'interior de l'habitatge. Tots això ha de quedar reflectit acuradament en el pla.

PAS 2: Desitjos vs. realitat

El següent pas, indispensable en qualsevol procés de disseny, és reconèixer les nostres necessitats i desitjos per intentar satisfer-los atenent als nostres gustos, sense perdre de vista els següents detalls:

• Una terrassa protegida del vent i del fred es pot usar durant un període de temps molt més extens al llarg de l'any que un jardí. Si la seva grandària és adequat i la seva comunicació amb l'habitatge és molt bona pot convertir-se en un menjador -hi ha barbacoes que són gairebé cocinas- o saló que es pot utilitzar molt més del que imaginem.

• Si la seva grandària és molt reduït com per plantejar-se grans zones d'estar, segur que sí es pot convertir en un espai decoratiu per gaudir des de l'interior. De vegades no cal més que un petit detall ben triat per crear un focus d'atenció.

• Si es desitja una terrassa pel plaer de conrear, hi ha infinitat d'espècies grans i petites que suporten o fins i tot agraeixen el cultiu en tests o jardineres. En el teu centre de jardineria és on millor t'orientaran sobre les plantes més adequades.

• Moltes vegades és necessari dedicar part de la terrassa a traster, cambra de eines o estenedor, o allotjar aparells d'aire condicionat. És millor tenir en compte aquests antiestètics elements abans de començar a construir-la, ja que d'aquesta manera serà més fàcil trobar la forma de compaginar aquestes necessitats pràctiques amb altres més lúdiques i estètiques, i integrar aquests elements en el disseny o ocultar-los d'una manera hàbil i discreta.

 

PAS 3: Distribuir l'espai

Quan es tingui clar què es pot / vol fer, només queda remenar els recursos disponibles per assolir els objectius:

• Establir les zones d'estada i de pas sobre el pla. Una terrassa no necessita camins, però els passos han de ser prou amplis i còmodes per a resultar pràctics.

• Una de les grans necessitats, i dels grans problemes, de les terrasses és obtenir àrees ombrejades per fer més agradables les zones d'estar. Els tendals resulten molt pràctics, es fan fora i es recullen còmodament quan cal, però tenen l'inconvenient de retenir molta calor. Les pèrgoles poden constituir-se en un element estructural capaç de donar sentit a tot el disseny; són molt decoratives i tenen l'avantatge que quan es cobreixen amb espècies caduques, permeten el pas del sol en els mesos d'hivern i donen una ombra fresca a l'estiu. No obstant això, la cura de les enfiladisses que les cobreix pot donar força feina. Tenir arbres per donar ombra a una terrassa només és possible en comptades ocasions a causa de la gran grandària i pes dels contenidors que es necessiten.

• En funció de la mida de les zones d'estar caldrà escollir els mobles. Tipus, forma i volum dependran de l'espai disponible i l'ús que es vulgui donar a aquestes zones.

• Ubicar els punts especials que oferiran una vista agradable des de l'interior i pensar quin tipus d'element es voldria utilitzar per focalitzar l'atenció: una font de paret, un test especialment decorativa, una planta determinada.

• Amaga les vistes no desitjades. Per a això es poden utilitzar arbustos grans en jardineres o testos grossos que, a més, refresquen l'ambient i esmorteeixen els sorolls i el vent; o gelosies simplement decoratives o per enredar enfiladisses.

PAS 4: El reg

El següent que cal preveure és el sistema de reg. Millor oblidar-se de la fantasia que una terrassa es pot regar a mà perquè és petita o perquè no té massa plantes: les que viuen en contenidor són molt més sensibles a la manca d'aigua que les que estan plantades en terra. Si la terrassa no té una sortida d'aigua (incomprensiblement molts constructors no pensen en aquest detall), normalment es pot treure una conducció des de la cuina o un bany. S'ha de planejar la ubicació de les masses vegetals o de les plantes aïllades tenint en compte aquest factor. El més lògic és que la xarxa de reg vagi enganxada a les parets de la terrassa, ja que és la forma més fàcil d'amagar i que la canonada no quedi al mig del pas. Si cal posar alguna planta o grup de plantes al centre de la terrassa es pot pensar en passar la canonada per la xarxa de desguassos o per una pèrgola o gelosia. Si realment no es pot accedir-hi de cap manera caldrà regar a mà i deixar un sistema preparat per als períodes de vacances.

Una vegada que totes les idees estan clares, només queda posar-se mans a l'obra. En molt poc temps es podrà gaudir d'una agradable terrassa gran part de l'any.