Ofereix-los un substrat ric i lleuger:

 Les bulboses agraeixen els sòls rics en matèria orgànica i humus, però solts i ben drenats.

• Excava forats de la profunditat i amb la separació que indiqui l'envàs dels bulbs. Si el sòl és molt argilós, els forats han de ser una mica menys profunds.

• Necessiten reg regular, sobretot si estan en un test. El substrat no ha de assecar-se, però tingues en compte també que són molt sensibles a l'excés d'aigua, que pot provocar-putrefacció. Hauràs ajustar bé la dosi d'aigua i assegurar-te que el sòl drena bé.

• No necessiten abonament, ja que el bulb conté tots els nutrients que la planta necessita per desenvolupar-se correctament. Perquè acumulin reserves d'un any a un altre és important deixar-los enterrats després de la floració fins que les fulles s'assequin, el que marca el moment d'extreure'ls i guardar-los.

• Encoixinar terra amb palla o escorça de pi preservarà als bulbs de les gelades i el fred.

La plantació, pas a pas:

• Prepara la terra: Ja sigui al terra del jardí o en un test, abans de fer els forats has netejar la terra de males herbes, mullirla i barrejar-la amb una mica de torba humida.

• Presenta els bulbs: Abans de fer els forats, distribueix els bulbs de manera uniforme tenint en compte la distància adequada de plantació.

• Excava els forats: Sobre el sòl recentment regat fes els forats amb un plantador de bulbs o una paleta.

• Assegura el drenatge: Si el substrat no és prou porós cal afegir sorra de riu al fons del forat per afavorir el drenatge i el desenvolupament de les arrels que emetrà el bulb.

• Introdueix el bulb en posició vertical: El bulb ha de situar-se al centre del forat amb el punt de creixement cap amunt.

• Omple amb terra rica.

• Rega abundantment.

Troba'ls ja al teu Centre de jardineria La Noguera