Plantar:

Segueix sent bona època per plantar arbres i arbustos caducifolis, sobretot si és a arrel nua, però sempre que la terra no estigui gelada o xopa. També pots plantar plantes de flor de temporada (passa't pel teu centre de jardineria La Noguera).

Podar:

Si es tracta d'arbustos, a l'hivern no s'han de podar a fons, si de cas netejar de branquillons mortes, danyades o malformades. Espera a març per retallar els de floració estival.

Si es tracta de fruiters o arbres ornamentals que necessiten poda fes-ho ja perquè no perdin saba, excepte si van a donar flor al febrer.

Retalla les vivaces que ja han conclòs el seu període de floració, com els crisantems i asteres.

Regar:

Mantenir humit el terreny evita que es compacti i contraresta l'efecte de les gelades, ja que augmenta la inèrcia tèrmica. Això és especialment important per a les plantes en test. Rega a les hores centrals del dia. 

Mullar el terreny:

El fred provoca l'enduriment de l'substrat: mulla-ho amb l'ajuda d'una aixada i embuata-ho amb escorça de pi per evitar que es compacti.

Proteccions:

Vigila que les fundes, mantes d'hibernació, pantalles paravents i altres proteccions contra el vent i el fred compleixen bé la seva funció. Ventila els hivernacles, túnels i campanes els dies de sol.